Teammanager Ruimte

Gemeente Westland
Naaldwijk

Wat is gewenst?

 • Je beschikt over WO-niveau met aantoonbare affiniteit met het ruimtelijk domein
 • Je hebt inzicht en gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en weet goed om te gaan met verwachtingen
 • Van jou wordt verwacht dat je binding hebt met de doelstellingen van het cluster Ruimte en gemeente Westland

Wat krijg je?

 • Een salaris van maximaal € 6.365,00 bruto per maand (bij 36 uur)
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School)
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken

Teammanager Ruimte

36 uur (arbeidsmarkttoelage van maximaal 10% mogelijk)

 

Vanuit deze leidinggevende functie organiseer je de activiteiten en verantwoordelijkheden van de medewerkers binnen het team Strategie en Programmering (S&P).

Je bent direct aanspreekbaar op de inzet van mensen, middelen en kwaliteit in relatie tot de vastgestelde doelen en beleid. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie. Je bent in staat om vorm en inhoud te geven aan veranderingen en deze te begeleiden.

Je bent empathisch en je krijgt energie van het uitdagen en faciliteren van de vaklieden binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven. Je bent in staat om in een co-creatie met de vakmensen duidelijke opdrachten te formuleren vanuit een blik op het geheel ('het gaat niet alleen om de klus'). Daarnaast ben je betrokken, in verbinding en in staat om intuïtief aan te sturen op de resultaatafspraken. Daarbij gaat je uit van de mogelijkheden die het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking en de mondigheid van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen. Een besluitvaardige teammanager die beslissingen durft te nemen, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt. Daarnaast ben je een manager die de bereidheid toont om aangesproken te worden op zijn eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de vraag van de omgeving. Netwerken (in- en extern) zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.

Functie eisen

Je beschikt over WO-niveau met aantoonbare affiniteit met het ruimtelijk domein. Aangevuld met minimaal 10 jaar ervaring bij voorkeur bij de lokale overheid. Je hebt inzicht en gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en weet goed om te gaan met verwachtingen. In je loopbaanontwikkeling ben je toe aan een volgende stap.

Verder beschik je als teammanager over goede competenties op het gebied van leidinggeven: je bent empathisch, je verbindt mensen en inhoud. Je ontwikkelt, vernieuwt en verbetert samen met de medewerkers van het team. Medewerkers en omgeving neem je mee in een veranderende (werk)omgeving. Je denkt mee en adviseert over veranderingen als gevolg van grote opgaven. Naast de competenties voor leidinggeven ben je omgevingsbewust. Je toont je verantwoordelijk, je hebt een visie en ziet kansen. Je denkt in oplossingen en kan deze samen met jouw team effectief omzetten in resultaten.

Van jou wordt verwacht dat je binding hebt met de doelstellingen van het cluster Ruimte en gemeente Westland.

Wij bieden

 • Een salaris van maximaal € 6.365,00 bruto per maand (bij 36 uur)
 • Bij buitengewone geschiktheid is er een mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage van maximaal 10%. Dit tevens voor de kandidaten die momenteel en aantoonbaar reeds op of over het aangeboden salaris verdienen
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken
 • Mogelijkheid tot thuiswerken
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School)

Gemeente Westland

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris

 

Cluster Ruimte

Cluster Ruimte staat voor het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en het tot stand brengen en houden van kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, vergunningverlening, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Binnen het cluster Ruimte zetten 8 teams zich dagelijks in om een kwalitatief en hoogwaardige leefomgeving tot stand te brengen en op peil te houden.

 

Het clusterteam

De aansturing van het cluster Ruimte vindt plaats vanuit het clusterteam. Dit bestaat uit een team van clustermanagers en ondersteunende functies. De teamleden werken samen aan het realiseren van de opgaven van het cluster. De teammanagers en clusterdirecteur steunen elkaar, versterken elkaar en sturen op output en outcome. In deze samenwerking vormen ze een voorbeeld voor het cluster en de organisatie. In het clusterteam wordt gestreefd naar complementariteit en diversiteit. De managers zijn in staat om goed om te gaan met de spanning die kan bestaan tussen de opgaven voor het team, cluster en/of organisatie

 

Team Strategie en Programmering

Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en programmering bij de realisatie en het onderhoud van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte en van het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit. Dit vanuit een integrale aanpak. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebieds-)beheerplannen, uitvoeringsprogramma's en beheerkaders, draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud, de exploitatie en service en dienstverlening nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over meer complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, verkeer, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf als tactische en operationele advisering bij de uitvoering van de programma's. Het team Strategie en Programmering is daarmee opdrachtgever van alle activiteiten die een ruimtelijke (uitvoerings)component hebben.

Meer informatie over dit bedrijf?

Bekijk hier de Gemeente Westland bedrijfspagina.

Solliciteren

Stuur jouw sollicitatie en CV via onderstaande button.

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie, neem dan contact op met mevrouw M. van Breda, clusterdirecteur Ruimte via telefoonnummer (0174) 672 700. Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met S. Lie, HRM adviseur via telefoonnummer (0174) 673 358.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.