Hoofdredacteur

WOS Media
s-Gravenzande

WOS

De WOS is de streekomroep voor de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland. Dit uitzendgebied telt inmiddels ruim 200.000 over het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De WOS is een van de voorbeeldomroepen van brancheorganisatie NLPO.

 

Samenvatting profiel

Een daadkrachtig persoon met aantoonbaar relevante ervaring, die bij de WOS de kwaliteit en de kwantiteit van de redactionele producties bewaakt en leiding geeft aan de redactie. Iemand die formats inbrengt en toetst en aan de hand van ervaring, cijfers en relevante contacten, en uitzoekt wat werkt en niet werkt. Een in doen en laten onafhankelijk persoon die strategische samenwerkingen aangaat of juist beëindigt in het belang van de (nieuws)organisatie.

 

Plaats in de organisatie

De hoofdredacteur legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.

 

Doel van de functie

Leiding geven aan de redactie,  de betrouwbaarheid borgen, de beoogde kwaliteit en kwantiteit vastleggen en bewaken en keuzes maken die de journalistiek van de WOS ten goede komt. Ervoor zorgen dat de WOS de leidende nieuwsvoorziening in de regio is.  

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor alle redactionele uitingen van de omroep, op alle platformen. Je functioneert binnen de kaders van het Programmastatuut van de WOS.

Bij de functie horen tenminste deze kernactiviteiten:

 • Geeft leiding aan de medewerkers van de redactie;
 • Prioriteert en verdeelt taken onder de redactieleden;
 • Coördineert redactionele werkzaamheden als het maken van het dagelijkse tv nieuws, de nieuwsbulletins op de radio, onderzoeksproducties, documentaires, de jaarlijkse begrotingsbehandeling, het jaaroverzicht op tv en projecten als gemeenteraadsverkiezingen;
 • Werkt en handelt binnen gestelde kaders en programmastatuut.
 • Neemt bij grote gebeurtenissen het initiatief om zo nodig alle registers open te trekken (op de website, radio, televisie en in de sociale media).
 • Schept de randvoorwaarden voor het succesvol functioneren van de redactiemedewerkers;
 • Stuurt aan op de beste individuele resultaten van medewerkers en coacht hen in de ontwikkeling van hun talent;
 • Voert (samen met de directeur) functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Toetst steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van redactionele uitingen;
 • Zorgt voor een optimale bezetting op de redactie;
 • Zorgt voor een goede planning, opdat de continuïteit gewaarborgd is;
 • Onderhoudt goed contact met samenwerkingspartners (West, Rijnmond, maar ook met fondsen die bijzondere journalistieke producties mogelijk maken e.d.);
 • Initieert onderwerpen tijdens (en ook buiten) de redactievergadering;
 • Organiseert driemaandelijkse een breed redactieoverleg;
 • Initieert en implementeert (nieuw) beleid om kwaliteit te borgen en/of te verhogen;
 • Rapporteert wekelijks over de stand van zaken aan het managementteam;
 • Handelt op een wijze waarmee het bereik van de omroep in de regio toeneemt;
 • Draagt zorg voor een deugdelijk archief van journalistieke producties en zet je in voor de toegankelijkheid ervan;
 • Maakt met derden afspraken over de aanlevering van video, foto’s en/of geluidsfragmenten;
 • Keurt (en tekent voor het gebruik van) door externen geleverde teksten en beeldmateriaal;
 • Je bent op de hoogte van bestuurlijke, politieke, maatschappelijke, sportieve, economische en culturele ontwikkelingen in met name Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland;
 • Je besluit in overleg over de kanalen waarop de WOS nieuws brengt;
 • Je neemt wanneer wenselijk deel aan het overleg met het Programmabeleid Bepalend Orgaan(PBO) van de WOS.

Belangrijkste competenties

 • Je bent bekend met de regio en publieksgericht;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je laat zien wat goed leiderschap is;
 • Je bent objectief, creatief en flexibel;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je bent resultaatgericht, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsbesef en doorziet de belangen van anderen;
 • Je bent niet actief voor een politieke partij of beweging;
 • Je hebt kennis van de Mediawet en handelt binnen die gestelde kaders;
 • Je hebt oog voor minderheden in de samenleving;
 • Je hebt visie op de ontwikkeling van lokale journalistiek en waar de WOS naar toe moet om succesvol te blijven.

Wat bieden wij?

 • Een prettige werkomgeving;
 • Ruimte om je talenten en kunde te ontplooien;
 • Werken met een enthousiaste, diverse redactie;
 • Een jaarcontract voor 40 uur met intentie om te verlengen.

Meer informatie over dit bedrijf?

Bekijk hier de WOS Media bedrijfspagina.

Solliciteren

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur je CV en motivatie via onderstaande button.