de Bibliotheek Westland

Westland

Bibliotheek Westland

Bibliotheek Westland is een actieve organisatie die volop in beweging is. Deze basisbibliotheek heeft drie hoofdvestigingen en 6 nevenvestigingen en een werkgebied van 100.000 inwoners. Bibliotheek Westland ontvangt in haar negen vestigingen jaarlijks 492.000 bezoekers, heeft ongeveer 25.000 leden en verwerkt 972.400 uitleningen.

 

Missie

Wij zijn een toegankelijke en betrouwbare bibliotheek, die door middel van actuele, pluriforme collecties en diverse activiteiten en programma’s een verbindende rol speelt in de samenleving en waar leners en bezoekers in een elkaar versterkend netwerk, verspreid over de kernen, het aantrekkelijk vinden elkaar te ontmoeten en geïnspireerd worden in hun ontwikkeling.

Logo de Bibliotheek Westland

Bedrijfsnaam: de Bibliotheek Westland
Vestiging: Westland

Bezoek website: www.bibliotheekwestlan...
Volg: