Wonen Wateringen

Wateringen

Wonen Wateringen

Wonen Wateringen is een kleine, daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland; onderdeel van woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Met ongeveer 2200 vhe’s vervullen we een belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal staat. Wij zijn er als lokale corporatie vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Met een team van circa 23 betrokken en deskundige medewerkers werken wij aan dorps wonen in een hoog stedelijke omgeving. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor de menselijke maat, ondernemend, nuchter en sociaal (MONS). Deze kernwaarden vormen ons DNA en lopen als een rode draad door ons ondernemingsplan. De kernwaarden zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Hier zijn we goed in. Hier worden we ook om gewaardeerd. Onze huurders en stakeholders vinden ons onder andere laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en lokaal betrokken.

Logo Wonen Wateringen

Bedrijfsnaam: Wonen Wateringen
Vestiging: Wateringen

Bezoek website: www.wonenwateringen.nl...
Volg: