Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Hoek van Holland

Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft in Hoek van Holland een goed onderhouden en aantrekkelijk woningbezit van ruim 2000 woningen. Dit is bijna de helft van alle woningen in het dorp. We werken met ongeveer 20 medewerkers. Een aantal activiteiten besteden we uit aan door ons gekozen betrokken partners. Het dagelijks onderhoud is bijvoorbeeld uitbesteed.

WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. De corporatie zorgt voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen die willen wonen in Hoek van Holland. Haar grootste maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar hebben en houden van deze woningen. WVH zet zich – samen met partners - in voor een fijne woonomgeving. Gewoon goed wonen!

WVH staat voor veel uitdagingen. We moeten ons aanpassen aan de scherpere kaders van nieuwe wet- en regelgeving. Onze financiële ruimte is beperkter door de verhuurder- en saneringsheffingen. Huurders zijn mondiger, kritischer en veeleisender. De externe omgeving verlangt steeds meer van ons en is ook kritisch.

De organisatiestructuur is sinds 1 januari 2016  opgebouwd rond het Drie Kamer Model: afdeling Wonen, afdeling Vastgoed en de afdeling Financiën en Control. Daarnaast is er een afdeling Algemene Zaken, bestaande uit de directeur bestuurder, bestuurssecretaris en directiesecretaresse.

Logo Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Bedrijfsnaam: Woningbouwvereniging Hoek van Holland
Vestiging: Hoek van Holland

Bezoek website: www.wvhwonen.nl
Volg: