FloraXchange is een communicatieplatform

Een communicatieplatform voornamelijk bedoeld voor kopers en kwekers in de sierteeltsector. FloraXchange heeft als doel om partijen sterker te laten samenwerken zodat de sector als geheel efficiënter kan opereren. Als basis van deze communicatie is er een aanbodsbank met sierteeltproducten. Rondom dit aanbod worden allerlei diensten aangeboden waarbij de interactie tussen de verschillende sector-spelers centraal staat. Het betreft diensten als orders afhandelen, stickeren, verrekenen, klachten afhandelen, etc.

Logo FloraXchange

Bedrijfsnaam: FloraXchange
Vestiging: Honselersdijk

Bezoek website: www.floraxchange.nl
Volg: