Doen Montage

Doen Montage is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de glastuinbouw, door heel Europa heen. Naast vaste medewerkers zijn er een aantal "vaste" zzp-ers waar wij mee werken.

Onze hoofdwerkzaamheden zijn:

 • Kasverwarming; 
 • Ketelhuisinstallaties;
 • Grondleidingen;
 • Co2;
 • Constructie.

Kasverwarming

Kasverwarming is één van de meest belangrijke schakels, van het groeiproces, in de glastuinbouw, daarom zijn er verschillende verwarmingssystemen omdat elk gewas zijn eigen "eisen" heeft.

 • Monorail verwarming voor in de bloementeelt;
 • Buisrail verwarming voor in de groenteteelt;
 • Tafelverwarming voor in de potplanten.

Er wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van hijsverwarming, het voordeel van deze vorm van verwarming is dat het op gewenste hoogte gehangen kan worden.

De verwarming kan ook gebruikt worden voor intern transport.

Ketelhuisinstallaties

Het ketelhuis is het kloppend hart van de hele verwarmings installatie, hier wordt er voor gezorgd dat de juiste temperatuur en co2 doseringen het warenhuis in gaan.

Een standaard ketelhuis bestaat uit:

 • Een ketel;
 • Verdeelstuk;
 • Co2 unit.

Een uitbreiding kan met:

 • Buffertank;
 • WKK installatie.

Grondleiding

Grondleidingen zijn speciaal geïsoleerde leidingen die van het ketelhuis ondergronds het warenhuis in gaan. Er worden verschillende afdelingen mee gevoed, er kunnen ook groepen op worden gebouwd. Deze leidingen worden door ons vakkundig gelast en nageïsoleert, zodat ze jarenlang mee gaan.

Co2

Co2 is een belangrijk onderdeel in de glastuinbouw, co2 kan op twee manieren worden gemaakt. De PVC leidingen kunnen zowel ondergronds als bovengrond worden aangelegd. Op de PVC leidingen worden zogeheten plastic "darmen" gemonteerd om te zorgen voor de verdeling. Aan het eind van de leiding wordt een drainput geplaatst om het condenswater af te voeren.

 

Logo Doen Montage

Bedrijfsnaam: Doen Montage
Vestiging: Poeldijk

Bezoek website: www.doenmontage.eu
Volg: