Akker Exotic Plants

De Lier

Akker Exotic Plants

Akker Exotic Plants vormt meer dan 30 jaar een begrip als toeleverancier van groene planten. Wij verzorgen voor vele binnenlandse en buitenlandse relaties de toelevering van hun stekmateriaal. Een breed pakket van uitgangsmateriaal van tropische kamerplanten, zoals er o.a. zijn Yucca, Dracaena, Beaucarnea, Ficus, Phoenix en Areca.

Van oudsher komen de producten voornamelijk vanuit Central Amerika, maar ook vanuit vele andere landen over de gehele wereld.
Onze doelstelling is het vormen van een betrouwbare partner voor de ondernemer. Het leveren van goede stek vormt hier een belangrijk onderdeel van.
Constante kwaliteit van het uitgangsmateriaal is een essentieel onderdeel van hun bedrijfsproces.
Meedenken in het bedrijfsproces van klant en leverancier en het optimaal afstemmen van de mogelijkheden van de buitenlandse leveranciers op de wensen
van onze klanten vormt een belangrijke taak van onze bedrijf. 
Vele van de leveranciers werken exclusief voor ons en deze producten worden door ons ook weer exclusief in de markt gezet, hierdoor trachten we het onderscheidend vermogen zo groot mogelijk te houden.

De weg die we als bedrijf al enige jaren geleden zijn ingeslagen houdt in dat we blijven zoeken naar nieuwe productlijnen die voldoen aan, voor ons, essentiële voorwaarden: een goede marktkans, hoge toegevoegde waarde en exclusieve aanvoer- en afzetlijnen.
Op deze wijze willen we er zorg voor dragen dat zowel de klant als leverancier een goede kans hebben een goed rendement te halen.

Logo Akker Exotic Plants

Bedrijfsnaam: Akker Exotic Plants
Vestiging: De Lier

Bezoek website: www.avakker.nl
Volg: