Damsigt

Roosendaal

Damsigt is niet alleen leverancier van Calathea, maar ook veredelaar en vermeerderaar. Regelmatig gaan we naar Brazilië, op zoek naar nieuwe variëteiten van deze decoratieve plant. Die zijn te vinden in het oerwoud, waar de familie van de Marantaceae oorspronkelijk vandaan komt. Er zijn momenteel circa 60 variëteiten van de Calathea bekend. Hoeveel er zijn, is niet zeker. Wel dat elke 'Calathea-expeditie' weer aantrekkelijke nieuwe commerciële variëteiten oplevert.

Damsigt is zeer modern van opzet, optimaal ingericht voor de teelt van kamerplanten. Automatisering en logistiek zijn ver doorgevoerd. Daardoor hoeven er geen teelthandelingen in de kas meer door mensenhanden te worden uitgevoerd: wijder zetten gebeurt machinaal. Voor de sortering beschikt Damsigt over een ingenieus camerasysteem. Door deze manier van werken zijn de kwaliteit en de uniformiteit optimaal. Ook zijn de bedrijven energiezuinig opgezet. De Roosendaalse vestiging maakt gebruik van restwarmte van een afvalverwerkend bedrijf.