Veldwerk Uitzendbureau

Maasdijk

Veldwerk Uitzendbureau is al meer dan 10 jaar actief in de regio Zuid-Holland. Wij willen ambitieuze werkgevers en getalenteerde mensen samenbrengen. Nieuwe ontwikkelingen en trends in de branche vertalen wij naar kansen en mogelijkheden voor u. Uitdagingen gaan we aan door in oplossingen te denken. Welke vraag heeft u op het gebied van personeel? Wij denken graag actief met u mee!

We hebben door de jaren heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan en ons ontwikkeld tot een uitzendwerkspecialist voor de sectoren glastuinbouw, productie, food, logistiek en (infra)techniek. Om goed in te kunnen spelen op steeds snellere veranderingen is het belangrijk uw personeel flexibel te organiseren. Het inzetten van tijdelijk personeel zorgt ervoor dat u sneller en efficiënter kunt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Veldwerk Uitzendbureau regelt op ieder gewenst moment snel de juiste uitzendkrachten.

 

Ons team

We zijn een enthousiast team met jonge mensen en werken met veel plezier. We zorgen goed voor de mensen die via Veldwerk werken. Onze uitzendkrachten kennen we allemaal persoonlijk. Ze krijgen de aandacht die ze verdienen. Wij voelen ons betrokken bij onze klanten en het werk. Veel persoonlijk contact is bij ons vanzelfsprekend. Door goed te luisteren naar uw wensen zorgen wij voor de beste match.

Wij regelen het goed voor u: wij zorgen voor vervoer, goede communicatie op de werkvloer, correcte administratie en een duidelijk aanspreekpunt voor u en de uitzendkrachten. Goede samenwerking, een perfecte dienstverlening en open communicatie versterkt de binding met onze klanten. U weet van tevoren wat u wanneer van ons kunt verwachten. Afspraak is bij ons echt afspraak.

 

Gecertificeerd

Veldwerk Uitzendbureau is lid van de NBBU. Het lidmaatschap van deze brancheorganisatie houdt in dat Veldwerk Uitzendbureau voldoet aan alle kwaliteitseisen van degelijkheid en betrouwbaarheid. Een toetsing voor deze eisen gebeurt jaarlijks en gaat via de kwaliteitsnormering van de SNA. Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1, dé Norm van de SNA. Wij zijn hiermee beoordeeld op onze verplichtingen uit arbeid, te weten: identificatie van de onderneming; de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon; het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Ook heeft Veldwerk een VCU certificering.

Logo Veldwerk Uitzendbureau

Bedrijfsnaam: Veldwerk Uitzendbureau
Vestiging: Maasdijk

Bezoek website: www.veldwerkuitzendbur...
Volg: