Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans

Delft

Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans

De praktijk is gelegen in de wijk Buitenhof in Delft. 

De praktijk bestaat uit 3500 patiënten (peildatum: 01-10-2021). Ongeveer 50% van onze patiëntenpopulatie woont in een zogenaamde achterstandswijk.

De praktijk is een maatschap gevormd door de huisartsen N.A.A. van Oosterom en M.I.C. Brooijmans.

Onze wens is om een team te vormen met 3 doktersassistentes, 1 praktijkondersteuner somatiek, 2 Praktijkondersteuners GGZ en een administratieve medewerker. Op 2 dagen in de week is er nog een derde huisarts werkzaam. Mevr. N. v Oosterom is tevens huisartsopleider, vandaar dat er regelmatig een huisarts in opleiding aanwezig is.

De huisartsenzorg wordt steeds uitgebreider. Als medisch generalist zoeken we naar passende medische zorg en beoordelen we klachten, problemen en vragen van onze patiënten vanuit een medisch perspectief. Om te kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag werken we binnen de praktijk steeds meer als een team.  Goed teamoverleg en het verdelen van de taken naar doktersassistenten en praktijkondersteuners wordt daarom steeds belangrijker. Om de kwaliteit van het werk te waarborgen, werken wij met protocollen en procedures. De medische richtlijnen van het NHG Vormer hierbij een belangrijke leidraad. De protocollen en procedures worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. Frequent werkoverleg zorgt voor afstemming, overdracht en teamgevoel.

De doktersassistenten hebben naast het triageren, maken van afspraken en hun administratieve taken ook een eigen spreekuur. Behandelingen die in dit spreekuur plaatsvinden zijn; oren uitspuiten, injecties geven, uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek, bloeddrukken meten, wonden verbinden, een 24 uurs bloeddrukmeter of een holtermeter aanleggen, etc.

Wij besteden veel aandacht aan het triageren en zijn daarom vorig jaar begonnen met extra ondersteuning hier op de praktijk door een externe praktijkmanager.

Kortom een dynamische praktijk met een gemotiveerd team.

Logo Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans

Bedrijfsnaam: Huisartsenpraktijk Van Oosterom en Brooijmans
Vestiging: Delft

Bezoek website: huisartsoosteromenbroo...
Volg: