Huize Dijckwegh

Naaldwijk

Huize Dijckwegh

Huize Dijckwegh is een, particuliere woonzorgvoorziening. 

Huize Dijckwegh zal in een warme, vertrouwde en comfortabele omgeving persoonlijke zorg en dienstverlening bieden aan senioren. Het huis, met 21 woningen, zal een hoogwaardig alternatief vormen voor het regulier verzorgings- of verpleeghuis. Een alternatief waar de bewoners een echt thuis vinden, waar aandacht is en waar respect heerst.

Zowel bewoners met een lichamelijke, als bewoners met een mentale zorgvraag,  vinden een warm thuis en optimale begeleiding.

Alle vacatures van Huize Dijckwegh


Logo Huize Dijckwegh

Bedrijfsnaam: Huize Dijckwegh
Vestiging: Naaldwijk

Bezoek website: www.huizedijckwegh.nl...
Volg: