Stichting Beukenrode

Naaldwijk

Stichting Beukenrode

De missie van de Stichting is het ondersteunen van mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het Hospice te kunnen doorbrengen. Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen er de voorkeur aan geven thuis te overlijden. De Stichting komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan de terminaal zieke, de familieleden en andere mantelzorgers bij de cliënt thuis, in het hospice of in overige locaties. Bij deze palliatieve terminale zorgondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop en de mogelijkheid van gasten/zieken om zo lang mogelijk de regie in handen te houden.

Logo Stichting Beukenrode

Bedrijfsnaam: Stichting Beukenrode
Vestiging: Naaldwijk

Bezoek website: www.beukenrode.org
Volg: