Privacy policy Regiowerken v.o.f.

Waarborgen voor uw privacy en de door u verstrekte gegevens. Regiowerken v.o.f. is verantwoordelijk te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Beveiliging
De door ons verzamelde gegevens worden door Regiowerken v.o.f. in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

Clickgedrag
Op de website van Regiowerken v.o.f. worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Regiowerken v.o.f. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt Regiowerken v.o.f. gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Gebruik van de gegevens
De gegevens zullen uitsluitend door Regiowerken v.o.f. zelf worden gebruikt en worden nimmer aan derden verstrekt. U geeft Regiowerken v.o.f. het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Regiowerken v.o.f. , een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Opvragen gegevens
U heeft ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door Regiowerken v.o.f. opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Regiowerken v.o.f. redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Regiowerken v.o.f. behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Inzage verzoeken kunnen per e-mail ingediend worden via info@westlandwerk.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan:
Regiowerken v.o.f.
Telefoon: (0)85 489 05 54
E-mail: info@westlandwerk.nl